logo arc

בעקבות השמחה נפוץ


השמחה היא אחת המידות הטובות, היא תכונת נפש של פתיחות, חיבור וזרימה.
כשאדם חווה את הטוב והחיובי שבחיים הוא שמח.
אך לאמיתו של דבר, משמעות השמחה היא רחבה הרבה יותר, היא תפיסת עולם ואורח חיים.

למרות שבאופן טבעי האדם נוטה לשמחה,
כפי שניתן לראות אצל ילדים, פעמים רבות, בבגרותו 'נעלמת' שמחתו. במיוחד בעידן המודרני,
אשר לצד השפע והחכמה המאפיינים אותו, נפוצים בו גם העצב והדיכאון.
בעקבות זאת, נוצר צורך קיומי לאנשים בדורנו לפתח בתוכם עולם של שמחה ולטפחו.
במילים אחרות, לעורר את שמחת ילדותם, אך ממקום גבוה יותר, בשילוב יתרונות הבגרות.

בתורת החסידות ראו בשמחה ערך מרכזי בעבודת ד',
והגדיל מרן הרב קוק ז"ל שכינה את השמחה כאחת מ'אבות המוסר העליון' וכ'אור עולם' שצריך להאיר מחדש בתחיית ישראל על אדמתו.

'עבודת השמחה' אינה עבודה הניתנת להשגה מידית.
היא אינה מסתכמת בכמה מעשים מסוימים המביאים את האדם ממצב של עצב למצב של שמחה.
נדרשת עבודה עדינה ועקבית על מנת להגיע אליה וּלְפַתחה. יש בה בניית תשתית תודעתית כבסיס, ולאחר מכן היא מתפתחת בהדרגה שלב אחר שלב.

בהתאם לכך, החוברת ערוכה במבנה מתפתח, מהבסיס ועד הקומות העליונות

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc חיי שרה - שליחות גורלית חדש

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרש...
logo arc פרשת וירא - מברית לשבועה נפוץ

שבועת אברהם לאבימלך גרמה לעיכוב בני ישראל במדבר, במקום להיכנס מיידית לארץ ישראל. העיכוב הוביל לחטא עגל הזהב, שבעטיו ...
פרשת לך לך - קום התהלך בארץ פרשת לך לך - קום התהלך בארץ נפוץ

האם לאברהם אבינו, בחיר ה', שקיבל כל כך הרבה מתנות והבטחות מאת ה', לא היה על מה להודות? השאלה הזאת תוביל אותנו להעמקה בה...
פרשת נח - גאולת האדמה פרשת נח - גאולת האדמה נפוץ

נח שהוא איש האדמה, קובע את עצמו במקום אחד ונוטע בו כרם ענבים. נח מקווה, שהיין שיפיק מן הכרם, ישמש קרבן לה' כנסך על גבי ה...
logo arc פרשת בראשית - שילוח וגירוש נפוץ

כישלונו של אדם הראשון במילוי המצווה האחת והיחידה שהיה עליו לבצע, הוביל אותו חוץ לגן עדן. גם קין, בנו של אדם הראשון, שה...
פרשת וילך - הסתר פנים פרשת וילך - הסתר פנים נפוץ

מהו העונש הצפוי על הפרת הברית? ה' מודיע שהוא רק מסתיר את פניו, אולם אין מצידו הפרת הברית. במילים אחרות, למרות שעם ישרא...