logo arc

גרעין חדש בפסגת זאב! נפוץ

ב"ה התברכנו בישיבה בכוחות מיוחדים של תלמידים ובוגרים. 

שלאחר שנים רבות של עמל, שקידה על התורה ובניין האישיות. יוצאים כחבורות לשליחות הגדולה.

כבר למעלה מעשור אנו זוכים להיות שותפים ולפעול במסגרת הגרעינים התורניים ברחבי הארץ.

וכבר יצאו עשרות רבני קהילות וכ5 גרעינים תורניים [רמת השרון, קריית אונו, נתניה, גבעתיים , כפר יונה] לרחבי הארץ.

בשנתיים האחרונות אנו בקשר עם רשת 'שעלי תורה' ובתהליך לקראת הקמת הגרעין ה6 בפסגת זאב.

בנוסף לגרעין בפסגת זאב בשנה הקרובה בוגרי ותלמידי הישיבה מקימים שלוחה חדשה לישיבה התיכונית ברחובות.

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc 050 hagigah 26b נפוץ

logo arc 051 hagigah 27a נפוץ

logo arc 047 hagigah 25a נפוץ

logo arc 048 hagigah 25b נפוץ

logo arc 049 hagigah 26a נפוץ

logo arc 045 hagigah 24a נפוץ